Tunfisk – med god samvittighet

Tunfisk er en truet fiskeart. Det vet du sikkert. Men det gjelder heldigvis ikke alle arter av denne populære og sunne fisken. Fremdeles fins det bærekraftige bestander, som både vi i Fauna og Greenpeace trygt kan anbefale å spise, både av dyr og mennesker.

Tunfisken vi bruker i Fauna dyremat tilhører arten «skipjack». Denne arten lever hovedsakelig i Stillehavet, og i så store mengder at den trygt kan beskattes. Dette er ikke bare vår og fiskernes mening. Også miljøorganisasjoner som Greenpeace gir grønt lys til å fiske av denne bestanden. Den må med andre ord ikke forveksles med truede arter som makrellstørje og blåfinnet tunfisk. Du vil aldri finne tunfisk fra disse artene i vår dyremat.

Etiske fangstmetoder
Fiskebåtrederne som Fauna kjøper tunfisken av, er dessuten nøye med hvordan tunfisken er fanget. De vet og aksepterer at en bærekraftig bestand krever fangstmetoder som ikke overbeskatter den verdifulle råvaren som tunfisk er. De er derfor tilsluttet International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). Dette er en organisasjon som arbeider for å sikre etisk fangst og bærekraftig beskatning av blant annet tunfisk. Samtidig sprer organisasjonen kunnskap om fangstmetoder og redskap som minimerer uønsket bifangst.

Sunn tunfisk
Tunfisken vi benytter i vår dyremat er dessuten av en forholdsvis liten størrelse. Det gjør at den inneholder minimalt med giftstoffer og tungmetaller. Tunfisk er nå engang nest øverst i næringskjeden, på samme trinn som din katt eller hund. Stor tunfisk vil derfor ha levd så lenge at tungmetaller som er dumpet i havet, og har vandret oppover i næringskjeden, kan ha samlet seg i kjøttet. Ved bruk av liten tunfisk unngår vi dette. Det betyr at hunden eller katten din beholder den sunne helsen som Fauna dyremat skal bidra til.

 

Les mer om Fauna