Laks fra Norge til dyr fra Norge

Det er en sammenheng mellom de næringsstoffer som finnes i fisk og dyr, og de vilkår og omgivelser de vokser opp under. Samtidig er det godt å vite at de beste omgivelser finnes i vårt eget land. Derfor er norsk laks Faunas klare førstevalg.

Kortreist mat er bra. Både smaker den godt, og miljøet slipper å bli belastet av klimagasser som slippes ut på grunn av lang frakt. Fauna bruker derfor utelukkende norsk laks i vår lakseolje og våtfôr. Samtidig vet vi at laksen vi får fra hjemlige merder, er av beste kvalitet og er produsert under gunstige forhold.

Strenge bestemmelser
Fauna er nemlig opptatt av at alle dyr skal ha det bra. Det gjelder både din hund eller katt, og de dyrene vi bruker i katte- og hundematen vår. Dette gjelder også laksen, den viktigste kilden dyret ditt har til verdifulle Omega 3 og 6 fettsyrer. Derfor støtter vi helhjertet opp om de strenge bestemmelser som gjelder for fiskeoppdrett i Norge. Disse omfatter både fôr, smittevern, tilsyn – og ikke minst utforming og plassering av selve anlegget.

Gode vekstvilkår
I en norsk fiskemerd skal det for eksempel være så god plass at fisken kan bevege seg så naturlig som mulig. Hele 97,5 prosent av volumet i norske merder er derfor vann. Og det er selvsagt ikke hvilket som helst vann. Norske oppdrettsanlegg skal ligge slik at rent vann kontinuerlig strømmer gjennom merden, slik at fisken lever under mest mulig naturlige forhold, med riktig oksygenmetning, temperatur og saltinnhold. Det har betydning både for fiskens trivsel, smak og næringsinnhold.

Hele laksen utnyttes
Det vil seg også så viselig at de delene av laksen som vi mennesker ikke spiser, gjerne spises av dyrene. Dette gjelder for eksempel hode, skinn, innmat, bein og hale. Og disse delene av fisken er ikke mindre næringsrik enn fileten du serverer til familien din. Både dette, og at fisken ikke har reist jorda rundt før den blir til Fauna våtfôr og lakseolje, er bra for miljøet. Og det som er bra for miljøet, er også bra for oss og dyrene våre.