Der vi kan, har vi valgt våtfôr i kartong. Ved å velge kartong går vi bort fra den tradisjonelle metallhermetikken, som er mye brukt på tilsvarende produkter.

Den rektangulære formen til kartongen er godt tilpasset butikkhyllene og sørger for effektiv pallutnyttelse og transport. Kartongen vi har brukt er hovedsakelig laget av fornybar råvare, trevirke, som i tillegg er FSC-sertifisert. Ved å øke fyllingsgraden, reduseres andelen luft vi transporterer og lagrer. Bedre plassutnyttelse under transport og tynnere emballasje sparer miljøet med redusert utslipp av CO2. . Dette, og flere andre faktorer, gjør at kartongen ofte har et betraktelig lavere klimafotavtrykk enn metallboksen.

Fauna er stolte over å ta riktige beslutninger og optimalisere emballasjen for å redusere miljøbelastning. Bli med å ta et bevist valg. Velg Fauna våtfôr i kartong!