Firkantet reduserer utslippet!

Der vi kan, har vi valgt våtfôr i firkantet kartong. Ved å velge vekk den tradisjonelle metallhermetikken, sparer vi miljøet for utslipp.

Fauna_tetrapak.jpg

Den firkantede formen på kartongen er bedre tilpasset under transport, enn de runde metallboksene - slik at mer mat og mindre luft transporteres. Kartongene kan dessuten transporteres flatpakket både før fylling og etter bruk. I tillegg veier kartongen betraktelig mindre enn hermetikk. Bedre plassutnyttelse under transport og tynnere emballasje sparer miljøet med redusert utslipp av CO2.

Vekk med metallhermetikken
Metallhermetikk er ofte et mindre godt materialvalg fordi den generelle miljøbelastningen er høyere sammenlignet med andre materialtyper - sett utfra et livssyklusperspektiv. Målet vårt er derfor å fjerne all metallhermetikk fra sortimentet. Kartong eller pose er ofte gode alternativer til metall. Mange av våre hermetiserte produkter er derfor endret til kartongløsninger hvor råvaren stammer fra trær - en fornybar ressurs. Kartongen er dessuten laget av materialer fra ansvarlig drevne FSC®-sertifiserte skoger og andre kontrollerte kilder.

 

FSC.jpg


Forest Stewardship Council® (FSC ®) stiller krav til at FSC-sertifisert skogsdrift ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert og tar hensyn til lokalbefolkningen.