Dette betyr båndtvang for deg som hundeeier

Når starter båndtvang, kan vi droppe bånd når ingen andre hunder eller mennesker er i nærheten, og kan båndtvang gjelde året rundt? Svarene får du her.

Båndtvang 750x450.jpg

For alle som har hund, er båndtvang et spørsmål som ofte dukker opp. Mange har kanskje sine egne tolkninger av hvordan dette skal praktiseres, men det finnes flere fasitsvar. Loven om hundehold regulerer hvor og hvordan båndtvangen gjelder, i tillegg har hver enkelt kommune mulighet til å vedta utvidet båndtvang utover det som står i loven.

 

Båndtvang fra 1. april
Fra 1. april er det båndtvang i hele landet. Den gjelder uansett om du og hunden er i tettbygde strøk, eller alene på høyfjellet uten et annet menneske i mils omkrets. Loven er nemlig ikke laget for å beskytte folk som ikke ønsker å møte løse hunder, men for å forhindre at løse hunder stresser eller i verste fall skader andre dyr, som vilt, fugler, storfe, sau eller hest. Selv om akkurat din hund er verdens snilleste, sier altså loven at dette er ditt ansvar som hundeeier å etterfølge.

Her har vi samlet et knippe av de oftest stilte spørsmålene rundt båndtvang, slik at du kjapt kan få svar på det du måtte lure på.

Når er båndtvangen over?
Båndtvang gjelder fra 1. april til 20. august. Hver enkelt kommune har imidlertid mulighet til å innføre en utvidet båndtvang i begrensede tidsrom og avgrensede områder. Norsk Kennel Klub har en fin oversikt der du kan søke opp alle norske kommuner og se hvilke regler som gjelder.

 
Hva er båndtvang?
Båndtvang betyr at hunden enten må holdes i bånd, eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

 
Hvorfor er det båndtvang?
Det er båndtvang for at hunden ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, men også for å beskytte viltets egg, reir og bo.

I tillegg er det hundeeiers ansvar å hindre at hunden farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for andre mennesker. Dersom dette er en uvane hunden har, skal den holdes i bånd på offentlige steder. Dette er spesielt viktig i situasjoner der hunden kan komme i kontakt med barn.

 
Finnes det unntak fra båndtvang?
Hunder som er «på jobb», det vil si hunder som brukes i reindrift eller gjeting, politi-, toll-, militær- og redningstjeneste, samt hunder som brukes som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt. Merk at unntaket imidlertid kun gjelder når hunden er i aktiv tjeneste eller trening. I tillegg kan kommunen gi unntak fra båndtvang på avgrensede områder, som for eksempel et dressurområde for hunder.

Hvor er det båndtvang?
Båndtvang gjelder over hele Norge i den angitte perioden.


Er det fritt frem ellers i året?
Nei, det er det ikke. I Loven om hundehold står det at hunder bare kan være løse hvis de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller hvis du holder hunden inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

I tillegg kan kommunen gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i boligområder og handleområder, parker, gravplasser og steder der barn og unge oppholder seg (barnehager, skoler, lekeplasser og idrettsanlegg). Det kan også være påbud om båndtvang på og ved bestemte turstier, skiløyper og leirplasser, eller andre steder mange mennesker ferdes utendørs (f.eks strender).

Selv om du har verdens snilleste hund, ligger det også en trygghet for deg som hundeeier i å overholde båndtvangen. Tar du sjansen på å slippe hunden løs og det skjer en ulykke eller et annet dyr blir skadet, risikerer både du og hunden å komme dårlig ut av det.

Tenk på båndtvang som en fin forholdsregel og nyt samspillet mellom deg og din beste firbeinte venn så lenge du kan.

 

Les mer om Fauna her